CERNEVIT

Cernevit

Productinformatie via onderstaande links op CBG website

CERNEVIT

CERNEVIT is een 12-in-1-multivitaminenmix, en bevat 9 wateroplosbare en 3 vetoplosbare vitaminen in één flacon voor vitaminentherapie in parenterale voeding.

Indicatie

Intraveneuze toediening van water- en vetoplosbare vitaminen wanneer orale toediening gecontra-indiceerd, onmogelijk of ontoereikend is (ondervoeding, malabsorptie in de tractus digestivus, parenterale voeding).

Kenmerken

  • Eén flacon
  • Een lyofilisaatpoeder dat te reconstitueren is met 5 ml water voor injectie, een glucoseoplossing 5% of een natriumchlorideoplossing 0,9%.
  • Raadpleeg de bijsluiter voor aanvullende informatie.

Klinische Voeding

Producten
Klinische Voeding