PRIMENE 10%

Productinformatie via onderstaande links op CBG website

PRIMENE

PRIMENE 10% is een specifieke aminozurenoplossing voor intraveneuze toediening, aangepast aan de eiwitbehoefte van neonaten en kinderen.

Indicatie

Parenterale voeding van pasgeborenen, à terme of prematuur, van zuigeling of ouder kind, indien orale of enterale voeding niet toereikend of onmogelijk of gecontra-indiceerd is.

Kenmerken

 • Beschikbaar in glazen flacons van 250 ml.
 • PRIMENE 10% is een oplossing van 20 aminozuren, bedoeld om kwalitatief en kwantitatief overeen te stemmen met de eiwitbehoeften van het kind:

  - Aanwezigheid van alle essentiële of semi-essentiële aminozuren voor het kind

  - Relatief hoge hoeveelheid lysine

  - Aanwezigheid van taurine

  - Relatief lage hoeveelheid methionine

  - Verlaagde hoeveelheid fenylalanine en proline.

 • PRIMENE 10% wordt gewoonlijk toegepast bij gelijktijdige toediening met een energiebron bestemd voor de behoeften van het kind
 • Raadpleeg de bijsluiter voor aanvullende informatie.

Klinische Voeding

Producten
Klinische Voeding