PD Link software

PD Link

Software die met u communiceert vanuit het huis van uw patiënt

Met de PD Link-software en het HomeChoice PRO-systeem hebt u toegang tot informatie over de thuisdialyse van uw patiënt. Met PD Link kunt u via PRO Card:

  • voorschriften of apparaatinstellingen veranderen door de PRO Card opnieuw te programmeren bij het volgende consult van uw patiënt
  • toezicht houden op de behandelresultaten gedurende één of meerdere dagen, met informatie over bijvoorbeeld volume, uitlooptijd, ultrafiltratie, etc. op afstand, via een modem of gsm-modem, toegang krijgen tot de informatie over de behandeling van uw patiënt.

PD Link herkent ook of uw patiënt:

  • behandeldagen overslaat
  • de behandeltijd verkort door eerder met behandelingen te stoppen
  • per ongeluk behandelfasen of -cycli overslaat
  • het vulvolume vermindert via een handmatige uitloop

Contact

Customer Service
Tel:+31 (0)30 2488800
Fax:+31 (0)30 2488603

Dialysepatiënten
Travacare Service
Tel:+31 (0)30 2488888
Fax: +31 (0)30 2488733

Renal Software

Software voor het vastleggen van medische dossiers

Producten