RenalSoft

RenalSoft

RENALSOFT is ontwikkeld op verzoek van professionele zorgverleners die op zoek waren naar instrumenten om dialysetherapieën te programmeren en patiënten te controleren voor een tijdige uitvoering van de dialyse. Het biedt zorgverleners op het gebied van nierziekten instrumenten om de voortgang van de ziekte bij te houden, klinische informatie vast te leggen, comorbide aandoeningen te beheren, patiënten voor te bereiden op nierfunctievervangende behandelingen en naleving te controleren. De informatie zit in vijf modules: Medische dossiers, CKD (chronische nierziekte), PD (peritoneale dialyse), HD (hemodialyse) en transplantatie. De software is verkrijgbaar in 14 verschillende talen.

Medische dossiers

Renalsoft legt medische dossiers vast:

 • Klinische consulten/achtergrond
 • Geneesmiddelen/laboratoriumuitslagen/allergieën/ziekenhuisopnames
 • Beheer van comorbide aandoeningen

CKD - chronische nierziekte

Renalsoft CKD heeft de volgende functies:

 • Patiëntendatabase
 • Voorbereiding op nierfunctievervangende therapie
 • Patiëntenvoorlichtingdatabase

PD - peritoneale dialyse

Met Renalsoft PD en het HomeChoice PRO-systeem hebt u toegang tot de informatie over de thuisdialyse van uw patiënt.

Met Renalsoft PD kunt u via PRO Card:

 • Voorschriften of apparaatinstellingen veranderen door de PRO Card opnieuw te programmeren bij het volgende consult van uw patiënt
 • Vaststellen op welke gebieden uw patiënt opnieuw getraind moet worden
 • Toezicht houden op de behandelresultaten gedurende één of meerdere dagen, met informatie over bijvoorbeeld volume, uitlooptijd, ultrafiltratie, etc.
 • Op afstand, via een modem of gsm-modem, toegang krijgen tot de informatie over de behandeling van uw patiënt.

Renalsoft PD herkent ook of uw patiënt:

 • Behandeldagen overslaat
 • De behandeltijd verkort door eerder met behandelingen te stoppen
 • Per ongeluk behandelfasen of -cycli overslaat.
 • Het vulvolume vermindert via een handmatige uitloop.

Transplantie

Renalsoft Transplantatie documenteert de aanloop naar transplantatie en de achtergrond.

Contact

Customer Service
Tel:+31 (0)30 2488800
Fax:+31 (0)30 2488603

Dialysepatiënten
Travacare Service
Tel:+31 (0)30 2488888
Fax: +31 (0)30 2488733

Renal Software

Software voor het vastleggen van medische dossiers

Producten