Nefrologie

Nefrologie

Leren om te verbeteren

Dialyseprofessionals spelen een sleutelrol in de voorlichting aan en begeleiding van mensen met een nierziekte. Goed geïnformeerde professionals helpen hen bij al hun vragen. Daarom investeren we in nascholing en deskundigheidsbevordering op verschillende terreinen. In samenwerking met regionale dialysecentra verzorgen we voor verpleegkundigen Dialysis Colleges. Jaarlijks kunnen zij zo hun kennis over dialyse, zowel PD, HD als dialyse thuis verder verdiepen, zodat ze hun belangrijke werk kunnen voortzetten volgens de laatste kennis en inzichten. Deze opleidingen zijn geaccrediteerd door de V&VN Dialyse & Nefrologie. Ook voor internist-nefrologen en artsen in opleiding is het belangrijk om periodiek bij te scholen en te leren van nieuwe ontwikkelingen en veranderende inzichten. Daarom heeft de nefrologieafdeling van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam, met ondersteuning van Baxter, een postacademische opleiding in de theoretische en praktische aspecten van peritoneale dialyse in het leven geroepen: PD University. Zo krijgt de beroepsgroep de mogelijkheid om te leren van en met elkaar en dragen we bij aan de voortdurende vernieuwing van kennis. Naast de vierdaagse basismodules wordt de opleiding verder verdiept met een geavanceerde module. PD University is geaccrediteerd door de Nederlandse Internistenvereniging.

Patiënten met eindstadium nierfalen, ondergaan een niertransplantatie of een nierfunctie vervangende behandeling.

Er zijn twee nierfunctie vervangende behandelingen, Peritoneale Dialyse (PD) en hemodialyse (HD). PD vindt overdag of  's nachts bij de patiënt thuis plaats. Een HD-behandeling wordt thuis of in het ziekenhuis uitgevoerd. Als men ervoor kiest om de patiënt in het ziekenhuis te behandelen, dan gebeurt dit meestal drie keer per week. Bij de keuze voor hemodialyse thuis kan de patiënt ook kiezen tussen overdag of  's nachts dialyseren. Overdag thuis HD geeft de mogelijkheid om korte dagelijkse dialysebehandelingen uit te voeren. Bij  's nachts thuis HD heeft de patiënt de mogelijkheid om langer en vaker te dialyseren. (High Dose HD). Deze behandeling geeft een verbetering van overleving in vergelijking met conventionele HD en zorgt voor een betere kwaliteit van leven voor de patiënt.

Baxter biedt een compleet portfolio aan voor de verschillende dialysebehandelingen, zowel thuis als in het ziekenhuis.

Renal Software

Software voor het vastleggen van medische dossiers

Technische Ondersteuning

Producten

Dialyseoplossingen

Renal Patiënten Training brochures

Gezonde Nieren

Gezonde Nieren is een nieuwe onafhankelijke en landelijk opererende zorgaanbieder op het gebied van preventie en behandeling van chronische nierschade.