Nierinsufficiëntie

Dialysebehandeling

De nieren verwijderen afvalstoffen, toxinen en overtollig vocht uit het lichaam. Ze reguleren tevens de vochthuishouding van het lichaam en geven belangrijke hormonen af aan het bloed om de bloeddruk onder controle te houden, rode bloedcellen aan te maken en te zorgen voor sterke botten. Als de nieren van iemand niet meer functioneren, wordt hij of zij erg ziek omdat zich toxinen ophopen in het bloed. Als er geen medische ingreep plaatsvindt, kan de patiënt overlijden. Terminale nierinsufficiëntie of nierfalen is een chronische, onomkeerbare aandoening die uiteindelijk tot de dood kan leiden zonder een van de twee ingrepen: dialyse of transplantatie. Omdat transplantatie een beperkte mogelijkheid is vanwege een tekort aan donororganen, is dialyse veruit de meest gebruikte behandeling. Naar schatting gebruiken tegen 2010 bijna 2 miljoen mensen wereldwijd dialyse ter vervanging van goed functionerende nieren om hun bloed te reinigen.

Peritoneale dialyse

Bij peritoneale dialyse (PD) wordt er dialyseoplossing in de buikholte (peritoneale holte) gebracht via een katheter in de buik van de patiënt. De buikholte wordt omhuld door een dun membraan (buikvlies of peritoneum) dat dient als filter waar afvalstoffen en overtollig water doorheen gaan en in de oplossing worden getrokken. De gebruikte oplossing wordt dan uit de buikholte gehaald en weggegooid. Er zijn twee typen PD-behandeling: continue ambulante peritoneale dialyse (CAPD), waarbij patinten hun PD-oplossing handmatig in laten stromen en een aantal maal per dag wisselingen uitvoeren; en automatische peritoneale dialyse (APD), waarbij de oplossing automatisch wordt ingebracht en eruit wordt gehaald door een toestel. Een PD-behandeling vindt thuis plaats.

Hemodialyse

Bij hemodialyse (HD) wordt bloed uit het lichaam gehaald, doorgaans vanaf een plaats in de arm, en door een externe filter, of kunstnier, gepompt. Het gereinigde bloed wordt dan weer terug in de patiënt gebracht. Patiënten zijn gedurende het proces aan een toestel gekoppeld. Dit duurt enkele uren en vindt doorgaans drie tot vier keer per week plaats in een dialysekliniek of ziekenhuis.

Thuishemodialyse

Onlangs heeft steeds meer klinisch bewijs erop gewezen dat frequentere HD (High Dose HD) de patiëntresultaten kan verbeteren, wat heeft geleid tot belangstelling voor de ontwikkeling van thuishemodialysesystemen om een frequentere dialyse gemakkelijker te maken voor de patiënten. Thuishemodialyse (HHD) is een vorm van HD waarbij een speciaal toestel voor thuis wordt gebruikt. Dit kan  's nachts worden uitgevoerd, terwijl de patiënt slaapt, of overdag. Het wordt doorgaans drie tot zes keer per week uitgevoerd. De lengte van de dialysesessies varieert. Als deze  's nachts wordt uitgevoerd, terwijl de patiënt slaapt (nachtelijke HD), duurt deze doorgaans zes tot acht uur. Als deze overdag gebeurt (korte dagelijkse HD), duren de behandelingen meestal twee tot vier uur.

Continue nierfunctievervangende therapie (CRRT)

Acute nierinsufficiëntie is een snelle achteruitgang in het vermogen van de nieren om het bloed te reinigen van toxische stoffen. Dit in tegenstelling tot een chronische nierziekte die langzamer verloopt. Acute nierinsufficiëntie kan voortkomen uit een aandoening die de bloedtoevoer naar de nieren vermindert, de urinestroom blokkeert wanneer deze de nieren heeft verlaten of de nieren beschadigt. Dit kan leiden tot een opeenhoping van metabolisch afval in het bloed die onmiddellijke aandacht nodig heeft in een acute zorgomgeving. CRRT wordt doorgaans 24 uur per dag op de afdeling intensive care uitgevoerd om acute nierinsufficiëntie aan te pakken.

Voorlichting en ondersteuning

Baxter geeft voorlichting aan clinici en biedt tevens ondersteunende diensten voor de levering van het pakket aan dialyseoplossingen en apparaten.

Peritoneale dialyse

Patiëntenwebsite

Nierziekte? Blijf je eigen koers bepalen.