Inzicht in Nierziekten

Inzicht in nierziekten

Inzicht in nierziekten

De nieren zorgen voor het filtreren van afvalstoffen, toxinen en extra vocht uit het bloed. Als de nieren nog maar voor 15-20% functioneren is de diagnose: eindstadium nierfalen. Er kunnen symptomen optreden zoals moeheid, misselijkheid of verlies van eetlust. Er worden twee soorten behandelingen gebruikt bij eindstadium nierfalen namelijk dialyse en transplantatie. Dialyse kan zowel thuis als in het ziekenhuis plaatsvinden. Er zijn 2 verschillende vormen van dialysetherapieën namelijk Peritoneale dialyse (buikspoeling) en Hemodialyse (bloedspoeling). Samen met een behandelend dialyseteam en de familie wordt bepaald welke behandelvorm het beste bij de patiënt past.

Patiëntenwebsite

Nierziekte? Blijf je eigen koers bepalen.

Gezonde Nieren

Gezonde Nieren heeft een netwerk voor zorgverlening voor patiënten met chronische nierschade.

Peritoneale dialyse

Niertransplantatie