Ons bestuur

Ons bestuur

Een focus op bedrijfsbestuur is nog nooit eerder zo belangrijk geweest dan in de bedrijfsomgeving van tegenwoordig, waarin het vertrouwen van investeerders en publiek in bedrijven niet meer uitsluitend is gebaseerd op financiële prestaties of producten en diensten.

In plaats daarvan is het vertrouwen steeds meer gebaseerd op de structuur van een bedrijf, de directie, het beleid en de richtlijnen, de cultuur en het gedrag van niet alleen functionarissen en directeuren maar ook van alle medewerkers. Wij zijn  trots op ons sterke commitment tot het handhaven van de hoogste normen van bedrijfsbestuur.

Directie

Bij Baxter nemen we het belang van bedrijfsbestuur serieus. Onze aanpak is proactief, te beginnen bij onze directie. De directie van Baxter erkent het belang van goed bedrijfsbestuur als middel voor het aanpakken van de behoeften van medewerkers, gemeenschappen, klanten en aandeelhouders.

Zaken met betrekking tot bedrijfsbestuur

Onze aanpak van bedrijfsbestuur wordt deels verwoord door middel van verscheidene belangrijke richtlijnen en belangrijk beleid, zoals hieronder beschreven.  Dit beleid is van toepassing op leden van de directie van Baxter en medewerkers, en het omvat de richtlijnen van Baxter voor bedrijfsbestuur, de gedragscode en het aandelenhandelbeleid - die allen consistent zijn met ons commitment tot handelen met integriteit bij alles wat we doen.  Informatie met betrekking tot Ethics & Compliance is belangrijk bij Baxter (inclusief de Ethics & Compliance Hulplijn) wordt hieronder ook gegeven.

Informatie voor investeerders

Wij geven uitgebreide financiële informatie voor aandeelhouders. Bestudeer ons jaarverslag en onze proxyverklaringen; bekijk informatie over transacties, indieningen en financiële schema’s; of bekijk de planning voor investeerderscalls en meetings.

SEC indieningen en insidertransacties

Krijg toegang tot alle Baxter SEC indieningen.

Deze indieningen omvatten bepaalde transacties in aandelen van Baxter waarbij directeuren en bepaalde functionarissen van het bedrijf betrokken zijn. 

Zaken met betrekking tot bedrijfsbestuur

Richtlijnen inzake bedrijfsbestuur

In 1995 werden wij een van de eerste bedrijven die de officiële richtlijnen inzake bedrijfsbestuur aannamen. Bij Baxter is het opnieuw onderzoeken van onze praktijken en het opstellen van nieuwe normen een doorlopend proces. Dat komt tot uiting in de huidige richtlijnen inzake bedrijfsbestuur.

Richtlijnen inzake bedrijfsbestuur >

Gedragscode

Een programma dat rechtstreeks verband houdt met de benadering van Baxter van op waarden gebaseerde besluitname, is zijn alom geprezen Ethics and Compliance programma, dat rondom het concept van integriteit gebouwd is. De gedragscode van Baxter is een handleiding voor medewerkers en leveranciers, in meerdere talen verkrijgbaar, die helpt om de universele principes uit te leggen die ons bedrijf naleeft.

  Meer informatie >

  Beleid inzake effectenhandel

  De federale en staatswetten op effectenhandel leggen belangrijke beperkingen op aan “insiders” van bedrijven met betrekking tot hun transacties in effecten. Een “insider” van Baxter is elke willekeurige medewerker van Baxter die materiële, niet-openbare informatie opdoet over Baxter of, in sommige gevallen, over andere bedrijven.

   Beleid inzake effectenhandel downloaden >

   Ethiek en naleving

   Het commitment van Baxter aan bedrijfsvoering met integriteit vereist meer dan alleen adequaat financieel management, relaties op de werkplek en publieke dienstverlening. Het vereist een kader voor leiders om hun organisatie op een ethische manier richting te geven.

   Informatie over de manier waarop Baxter integriteit integreert in haar cultuur >

   Ethics and Compliance Hulpline is een onafhankelijke bron via de telefoon en internet die beschikbaar is voor medewerkers en hun naasten, leveranciers, klanten en andere belanghebbenden van Baxter om advies te vragen over mogelijke problemen op het gebied van ethiek en naleving binnen het bedrijf of deze te melden.

   Directiecommissies en Handvesten