PRISMAFLEX-systeem voor kritieke zorg

PRISMAFLEX-systeem voor kritieke zorg

Het PRISMAFLEX-systeem is wereldwijd in bepaalde landen beschikbaar.

PRISMAFLEX System - Continuous renal replacement therapy for critically ill patients with acute kidney injury (AKI)

Het innovatieve PRISMAFLEX-systeem is bestemd voor het ondersteunen van het herstel van kritieke patiënten met acute nierschade (acute kidney injury, AKI).

Het flexibele systeem voldoet aan de eisen van meerdere therapieën, met een veelzijdig platform dat op maat kan worden gemaakt voor specifieke patiëntbehoeften.

Omdat elke patiënt verschillend is, maakt het ook individuele patiëntenzorg mogelijk. In tegenstelling tot intermitterende hemodialyse (IHD) of langzame dialyse met lage efficiëntie SLED) is de PRISMAFLEX-regeleenheid bestemd voor het leveren van continue nierfunctievervangende therapie (continuous renal replacement therapy, CRRT) gedurende een periode van 24 uur voor:

  • Metabole controle
  • Vochtverwijdering
  • Zuur/base-controle
  • Elektrolytenbalans

Als tijd kostbaar is, kan de PRISMAFLEX ook helpen door automatische instellingen en onmiddellijke visuele feedback over de behandeling. Met dit systeem kunt u uw tijd besteden aan het leveren van optimale zorg door u te richten op de patiënt en niet op de apparatuur.

Productkenmerken

Eén platform, meerdere therapieën

Het PRISMAFLEX-systeem levert zonder aanvullende apparatuur alle therapiemodaliteiten van CRRT en therapeutische plasma-uitwisseling (TPE), waaronder: 

CVVHDF – Continue Veno-Veneuse Hemodiafiltratie

CVVHD – Continue Veno-Veneuse Hemodialyse

CVVH – Continue Veno-Veneuse Hemofiltratie

SCUF – Slow Continuous Ultrafiltration

TPE – Therapeutic Plasma Exchange

Gericht op veiligheid

De vochtalgoritmen van het PRISMAFLEX-systeem helpen bij het in balans brengen van de patiëntchemie met vochtverwijdering voor optimale therapielevering. Artsen kunnen op elk moment met een precisie van 7 ml vocht volgen hoeveel therapie de patiënt krijgt.

Geïntegreerde connectiviteit met elektronische medische dossiers (EMR)

De EMR-connectiviteit van het PRISMAFLEX-systeem bevordert als hulpmiddel in het verminderen van handmatige documentatie een betere werkstroom voor de arts. Het PRISMAFLEX-systeem integreert u gemakkelijk rechtstreeks of via derden in de meeste EMR-systemen in ziekenhuizen. Tevens maakt het systeem handmatige registratie en overdracht van behandelingsgegevens onnodig en maakt dit het downloaden van behandelingsgegevens mogelijk.

Beoogd gebruik

Het PRISMAFLEX-systeem mag alleen worden gebruikt bij patiënten met een lichaamsgewicht hoger dan 20 kg. 

Het PRISMAFLEX-systeem is bestemd voor:
Continue therapieën: CVVHDF, CVVHD, CVVH, SCUF
Plasmatherapieën: TPE

Zie voor de hierin genoemde hulpmiddelen de bijbehorende gebruikershandleiding.