Nieuwe leveranciers

Nieuwe leveranciers

Baxter kijkt naar prijs, kwaliteit, milieucriteria en andere factoren bij het selecteren en beoordelen van haar leveranciers. 

Baxter streeft naar wederzijds voordelige samenwerkingsverbanden met onze toeleveranciers. Als u geïnteresseerd bent in zakendoen met Baxter en weet dat u goederen of diensten hebt die aan onze behoeften voldoen, kunt u zich registreren via ons registratieportaal en een profiel aanmaken.

Baxter streeft er ook naar de diversiteit van zijn leveranciersbestand te vergroten en relaties op te bouwen met kleine bedrijven, bedrijven die waarden als ‘Inclusion & Diversity uitdragen.

Ons streven naar inclusion gaat verder dan het personeelsbestand en is erop gericht bij te dragen aan de economische stabiliteit in onze plaatselijke gemeenschappen. Als u een diverse leverancier bent, kunt u het registratieformulier gebruiken om uw certificering te uploaden.

Vanwege het grote aantal aanvragen kunnen wij geen rechtstreekse verzoeken of follow-up accepteren na deze indiening. Zorg ervoor dat u tijdens de registratie specifieke details over de producten en diensten van uw bedrijf vermeldt om uw zichtbaarheid binnen ons bedrijf te vergroten.

Duurzame inkoop

Wij overwegen verscheidene milieu- en sociale factoren terwijl wij duurzame procedures integreren in onze inkoop. Wij werken samen met onze leveranciers aan het vinden van mogelijkheden om onze milieuprestatie te verbeteren en mensenrechten te bevorderen bij al onze leveranciers.

Verzoeken om aanbesteding en leveranciersovereenkomsten

Wij nemen duurzaamheid op in aanbestedingen (requests for proposal, RFP’s) en leverancierscontracten wereldwijd. Dit bekrachtigt ons commitment en biedt een middel om het vermogen van elke leverancier wat betreft voortgang van onze duurzaamheidsdoelen te beoordelen en zaken te doen op een manier die consistent is met onze leveranciersnormen.

Leveranciers worden gevraagd om de volgende informatie te geven via een RFP:

  • Hun duurzaamheidsbeleid en missieverklaring;
  • Een beschrijving van de duurzaamheidsinitiatieven en -resultaten van het bedrijf;
  • Een lijst van ontvangen prijzen die te maken hebben met duurzaamheid;
  • Bekendmaking van milieuschendingen en -boetes gedurende de afgelopen drie jaar;
  • Informatie over inkoop van verschillende leveranciers, met name die betrekking hebben op producten en diensten in het RFP (indien van toepassing); en
  • Informatie over andere initiatieven die progressie zouden ondersteunen met betrekking tot Baxter’s duurzaamheidsdoelstellingen.

Onze standaard leveranciersovereenkomst vereist dat in de Verenigde Staten gevestigde leveranciers verklaren dat zij zich houden aan federale en staatswetgeving op het gebied van gelijke behandeling. Leveranciers zetten zich er ook voor in om er alles aan te doen om kleine bedrijven, bedrijven waarvan iemand uit een minderheidsgroepering, een vrouw of een veteraan eigenaar is en andere diverse leveranciers te overwegen bij het kiezen van hun eigen leveranciers.  Zie hieronder de informatie Diversiteit leverancier voor meer informatie over onze inspanningen op dit gebied.

In de overeenkomst worden leveranciers ook gestimuleerd om producten en/of diensten te bepalen voor gebruik door Baxter die minder milieuimpact hebben. Wij vragen onze leveranciers om regelmatige updates te verstrekken over hun duurzaamheidsactiviteiten.

Over diversiteit, kwaliteit en naleving

Kwaliteitsnormen voor leveranciers

Normen met betrekking tot de kwaliteit van leveranciers bieden een consistent leveranciersbeoordelingsproces en gestandaardiseerde hulpmiddelen die worden gebruikt voor het beheren van de relaties.  Wij geloven dat een gezamenlijk commitment aan zakendoen met hoge ethische normen onze zakelijke relaties zal verbeteren.

Ethics & Compliance Standaarden

Wij geloven dat een gezamenlijk commitment aan zakendoen met hoge ethische normen onze zakelijke relaties zal verbeteren.