FLOSEAL Hemostatic Matrix for Surgical Care

FLOSEAL Hemostatic Matrix for Surgical Care

FLOSEAL Hemostatic Matrix is wereldwijd in meerdere landen verkrijgbaar.

FLOSEAL Hemostatic Matrix

FLOSEAL is een effectief aanvullend hemostatisch middel dat zijn waarde heeft bewezen in een groot aantal verschillende bloedingsscenario’s.1 FLOSEAL bestaat uit een bedrijfseigen combinatie van twee onafhankelijke hemostatische middelen.1, 2

Als marktleider op het gebied van hemostase zetten wij ons in voor het op de markt brengen van innovatieve oplossingen voor chirurgen. FLOSEAL is effectief in alle chirurgische specialismen 1 en het is bewezen dat het:

  • de bloeding in 96% van de gevallen binnen 10 minuten stopt (eerste laesie, per-protocolanalyse),1
  • bloeding onder controle helpt bij volledig gehepariniseerde hartpatiënten,1,2
  • de bloeding snel stopt (gemiddeld 1,5 minuut tot hemostase) stipt waar het bloedt1,4  bij spinale chirurgie,  
  • werkt op nat, actief bloedend weefsel,1
  • zich aanpast aan onregelmatige wondoppervlakken,3
  • effectief is op zowel bot als zacht weefsel.1,4
  • Injecteer of comprimeer de FLOSEAL-matrix niet in bloedvaten.

 

Gebruikersvriendelijk

Floseal hemostatische matrix is een combinatie van gelatinematrix en Thrombine; Floseal dient als hulpmiddel bij hemostase tijdens chirurgische ingrepen.1

FLOSEAL kan direct worden toegepast op de plaats van de bloeding.1

De naaldvrije kits die beschikbaar zijn, kunnen nu tot 8 uur na het mengen met de trombineoplossing worden gebruikt1

*Zie de toepasselijke gebruiksaanwijzing voor de volledige toepassingstechnieken.

*Pas de FLOSEAL-matrix niet toe in afwezigheid van actieve bloedstroom.

Alleen op medisch voorschrift. Zie voor veilig en juist gebruik van dit hulpmiddel de volledige gebruiksaanwijzing.