HOMECHOICE CLARIA met SHARESOURCE voor nierzorg

HOMECHOICE CLARIA met SHARESOURCE voor nierzorg

Het HOMECHOICE CLARIA APD-systeem met het SHARESOURCE Remote Patient Management platform is goedgekeurd in de meeste Europese, Aziatische en Latijns-Amerikaanse landen.

HOMECHOICE CLARIA with SHARESOURCE

Het HOMECHOICE CLARIA APD-systeem met het SHARESOURCE  Remote Patient Management platform beschikt over gebruikersvriendelijke functies die helpen bij het begeleiden van dialysepatiënten via peritoneale dialyse therapie (PD) thuis, terwijl ze op afstand contact houden met hun zorgverleners.

Het HOMECHOICE CLARIA APD-systeem is gebaseerd op het toonaangevende HOMECHOICE APD-systeem, met toevoeging van gebruikersvriendelijke eigenschappen en het SHARESOURCE-Remote Patient Management platform voor patiëntbehandeling op afstand. Het systeem is ontworpen om patiënten en ziekenhuizen tijd te besparen door verbeterde efficiëntie van de zorg als gevolg van verminderde  handmatige invoer van patiënt- en ziekenhuisgegevens. Deze gegevens worden automatisch door het systeem verzameld en in een patiëntrapport opgenomen, dat gemakkelijk door zorgverleners kan worden geopend en bekeken.

SHARESOURCE stelt zorgverleners in staat de patiënten behandelingsgegevens over thuisdialyse, die automatisch na elke PD-sessie worden verkregen, op een veilige manier te bekijken Zorgverleners kunnen vervolgens op basis van deze informatie op afstand het thuisbehandelingvoorschrift voor hun patiënten aanpassen, zonder dat deze naar het ziekenhuis hoeven te komen.

 

Productkenmerken

Remote Patient Management

​Het SHARESOURCE Remote Patient Management platform biedt de zorgverleners de mogelijkheid om dagelijks de therapie van patiënten thuis zichtbaar te maken, wat eerdere interventie mogelijk kan maken.  Patiënten die een APD-systeem met SHARESOURCE gebruiken, melden meer zelfvertrouwen te hebben bij het uitvoeren van hun behandeling thuis. In overeenstemming hiermee melden zorgverleners een statistisch significante toename in preventieve patiëntconsulten en aanpassingen van het APD-voorschrift1-2, wat de kans op complicaties die tot ziekenhuisopname kunnen leiden, kan helpen verminderen. Zorgverleners melden ook een vermindering in het gebruik van hulpmiddelen en bijbehorende kosten3.

Patiëntgerichte eigenschappen

Het HOMECHOICE CLARIA-systeem heeft een groot en duidelijk scherm. De tekst is in  38 talen beschikbaar.

Veiligheid en flexibiliteit

Een breed scala aan programmeringsmogelijkheden en variabele configuraties maken het mogelijk de behandeling aan te passen aan de behoeften van de meeste patiënten.

Gepensioneerde onderneemster vervangt peritoneale dialysebehandeling thuis door connectiviteit op afstand

Het HOMECHOICE CLARIA APD-systeem met het SHARESOURCE Remote Patient Management platform is goedgekeurd in de meeste Europese, Aziatische en Latijns-Amerikaanse landen.